Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài động vật nguyên phân liên tiếp một số đợt. Tại kỳ giữa của lần nguyên phân thứ 3 người ta đã đếm được 64 nhiễm

Question

Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài động vật nguyên phân liên tiếp một số đợt. Tại kỳ giữa của lần nguyên phân thứ 3 người ta đã đếm được 64 nhiễm sắc thể. Tất cả các tế bào được sinh ra đều trải qua vùng chín để tạo tinh trùng đã đòi hỏi môi trường cung cấp 1024 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125%, của trứng là 50%. Biết rằng mọi diễn biến trong quá trình phân bào và thụ tinh là bình thường.
a. Xác định bộ lưỡng bội của loài.
b. Xác định số tế bào tham gia quá trình tạo trứng.
mình cần gáp nha
nhanh nhanh
mình đang còn r nhiều bài

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-09T22:58:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:59:48+00:00

  Đáp án:

  a,

  – Gọi bộ NST lưỡng bội của loài là $2n(n∈N^{*})$

  – Theo đề ra, ta có phương trình:

    $1.2n.2^{3-1}=64$

  `<=>` $2n=16(TMĐK)$

  Vậy bộ NST lưỡng bội của loài $2n=16(NST)$

  b,

  – Số NST mà môi trường cung cấp cho các tế bào tạo tinh trùng là:

    $1.2^{k}.16=1024$

  `=>` $2^{k}=64$

  Vậy số Tb con tham gia vào quá trình tạo tinh trùng là $64$ ( Tế bào )

  – Số tinh trùng được tạo ra là:

        $64.4=256$ ( Tinh trùng )

  – Số hợp tử được tạo thành là

        $256.3,12\%=8$ ( Hợp tử )

  – Số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh là:

       $8:50\%=8.2=16$ ( Trứng )

  – Vì 1 tế bào giảm phân sẽ tạo ra 1 trứng `=>` Có $16$ trứng được tạo thành nên sẽ có $16$ tế bào giảm phân 

    Vậy số tế bào tham gia vào quá trình tạo trứng là $16$ ( Tế bào )

  Chúc bạn học tốt…

  0
  2021-07-09T23:00:43+00:00

  a. gọi bộ NST lưỡng bội của loài là 2n

  + số NST trong các tế bào con sau k lần nguyên phân là:

  $a*2n*$ $2^{k}$

  trong đó 

  $a$: số tb ban đầu

  $2n$: bộ NST lưỡng bội của loài

  $k$: số lần NP

  + các tb đang ở kì giữa lần NP thứ 3→trải 2 lần NP 

  $1*2n*$ $2^{2}$= 64

  →$2n$= 16

  b.

  + số NST mt cung cấp cho giảm phân

  $a*2n$* $2^{k}$

  trong đó 

  $a$: số tb ban đầu 

  $2n$: bộ NST của loài

  $k$: số lần phân chia

  + thay các dữ kiện bài cho ta được

  1*16*$2^{k}$ = 1024

  →$2^{k}$ = 64

  vậy có tất cả 64 tb con tham gia giảm phân tạo tinh trùng 

  số tinh trùng tạo ra là: 64*4= 256

  mà hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3.125%

  → số hợp tử tạo ra là: $\frac{256*3.125}{100}$ = 8 hợp tử

  hiệu suất của trứng là 50%

  → số trứng tham gia thụ tinh là $\frac{8*100}{50}$ =16

  vậy số tb sinh trứng ban đầu là $\frac{16}{1}$ = 16 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )