Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa BD/bd thực hiện phân bào. Hãy viết kiểu gen của các tế bào con trong hai trường hợp sau.Tế bào nguyên phân bình th

Question

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa BD/bd thực hiện phân bào. Hãy viết kiểu gen của các tế bào con trong hai trường hợp sau.Tế bào nguyên phân bình thường, tế bào giảm phân bình thường không có trao đổi chéo

in progress 0
Peyton 3 tuần 2021-07-08T18:20:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:21:10+00:00

  Tế bào nguyên phân bình thường tạo các tế bào con có kiểu gen: $Aa\frac{BD}{bd}$

  Tế bào giảm phân bình thường tạo các loại giao tử:

  + ABD, Abd

  + aBD, abd

   

  0
  2021-07-08T18:22:06+00:00

  Đáp án:

  – Nếu nguyên phân diễn ra bình thường thì kiểu gen của các tế bào con là:

  `Aa“{BD}/{bd}`

  – Nếu giảm phân diễn ra bình thường không có trao đổi chéo thì kiểu gen của các tế bào con là:

  ABD“; “aBD“; “Abd“; “abd

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )