Một téc nước hình trụ có bán kính đáy là 60cm chiều dài của téc nước là 2m. Người ta bơm nước đầy 45 téc nước đó. Tính xem khi đó trong tức nước có ba

Question

Một téc nước hình trụ có bán kính đáy là 60cm chiều dài của téc nước là 2m. Người ta bơm nước đầy 45 téc nước đó. Tính xem khi đó trong tức nước có bao nhiêu lít nước ( bỏ qua bể đầy của vơ téc nước)

in progress 0
Margaret 5 phút 2021-09-12T22:50:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:52:18+00:00

  Đáp án:

   32,4π

  Giải thích các bước giải:

   60 cm=0,6m

  Thể tích một téc nước là V=πR²h=0,6².2π=0,72π m³

  Vậy, thể tích nước trong tức nước đó là: 45.0,72π=32,4π m³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )