Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s ². Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách

Question

Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s ². Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là h=1,47m. Hãy tính:
a/ Thời gian rơi của vật?
b/ Độ dịch chuyển của vật so với mặt đất?

in progress 0
Rose 2 tuần 2021-11-27T12:28:08+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T12:29:09+00:00

  Đáp án:

   0.6s

  Giải thích các bước giải:

  a) (2+2,4):2=2,2m/s(v tb)                   

  1,47:2,2=0,6s

  0
  2021-11-27T12:29:31+00:00

  Đáp án:

   a. t=0,5s

  b. y=1,42m

  Giải thích các bước giải:

  a. Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất, chọn gốc tọa độ là một điểm ngang bằng với sàn A, chọn t = 0 tại thời điểm vật bắt đầu rơi thì phương trình chuyển động của  sàn là:

  $y = 2,4t + {t^2}$

  và của vật là:$y = 1,47 + 2,4t – 5{t^2}$

  (Gia tốc có dấu âm vì chuyển động của vật là đi lên chậm dần đều)

  Vật chạm sàn sau thời gian t là nghiệm của phương trình:

  $2,4t + {t^2} = 1,47 + 2,4t – 5{t^2}$

  t = 0,5s

  b.

  y=1,42m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )