một thanh dầm cầu có độ dài là 12m ở nhiệt độ 25 độ C khi nhiệt độ ngoiaf trời là 60 độ C thì chiều dài ủa thanh dầm cầu dài thêm bao nhiêu

Question

một thanh dầm cầu có độ dài là 12m ở nhiệt độ 25 độ C khi nhiệt độ ngoiaf trời là 60 độ C thì chiều dài ủa thanh dầm cầu dài thêm bao nhiêu

in progress 0
Hailey 2 tuần 2021-07-11T13:44:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:46:24+00:00

  Đáp án:

  \(5,{04.10^{ – 3}}m\)

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài của thanh dầm cầu dài thêm

  \[\Delta l = {l_0}.\Delta t.\alpha  = 12.\left( {60 – 25} \right){.12.10^{ – 6}} = 5,{04.10^{ – 3}}m\]

  0
  2021-07-11T13:46:40+00:00

  Chiều dài của thanh dầm cầu dài thêm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )