Một thanh đồng chất tiết diện đều AB dài 5m khối lượng 100kg có trục quay cố định nằm tại O cách đầu A 1m Hỏi cần đặt vào A 1lực

Question

Một thanh đồng chất tiết diện đều AB dài 5m khối lượng 100kg có trục quay cố định nằm tại O cách đầu A 1m Hỏi cần đặt vào A 1lực bằng bao nhiêu để thanh AB cân bằng nằm ngang

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-11T10:22:37+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:23:43+00:00

  Đáp án:

  F = 1500N 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi G là trọng tâm thanh AB 

  Để thanh AB cân bằng thì:

  $\begin{array}{l}
  {M_A} = {M_G}\\
   \Leftrightarrow F.OA = P.OG\\
   \Leftrightarrow F.OA = P.\left( {\dfrac{{AB}}{2} – OA} \right)\\
   \Leftrightarrow F.1 = 10.100.\left( {\dfrac{5}{2} – 1} \right)\\
   \Leftrightarrow F = 1500N
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )