một thanh nhôm dài 100 cm ở 25 độ c khi nung nóng đén 75 độ thì thanh nhôm dài bao nhiêu

Question

một thanh nhôm dài 100 cm ở 25 độ c khi nung nóng đén 75 độ thì thanh nhôm dài bao nhiêu

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-08-03T23:42:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:43:22+00:00

  Đáp án:

  \(l = 100,12cm\)

  Giải thích các bước giải:

  Lấy hệ số nở dài của nhôm là \(\alpha  = {24.10^{ – 6}}\)

  Chiều dài thanh nhôm khi nung nóng đến 75 độ là:

  \(l = {l_0}(1 + \alpha \Delta t) = 1(1 + {24.10^{ – 6}}.(75 – 25)) = 1,0012m = 100,12cm\)

  0
  2021-08-03T23:43:53+00:00

  thanh nhôm dài thêm 12 cm

   lấy hệ số nở của nhôm là=24.10

  chiều dài thanh nhôm khi nung nóng là 75 độ

  =1(1+aΔt)=1+24.10×(75-25)=1,0012=100,12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )