một thanh niên 56k cầm theo 2 trái dừa mỗi trái 14k đi qua cầu chỉ năng 70k làm sao thanh niên qua cầu cùng với 2trái dừa??? Ko ném trá dừa qua bờ sôn

Question

một thanh niên 56k cầm theo 2 trái dừa mỗi trái 14k đi qua cầu chỉ năng 70k
làm sao thanh niên qua cầu cùng với 2trái dừa???
Ko ném trá dừa qua bờ sông.
thanh niên đi qua cầu cùng 2 trai dừa và chỉ đi 1 lần
Giải dùng tôi với???

in progress 0
Nevaeh 3 ngày 2021-12-07T19:22:51+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T19:24:16+00:00

    Vừa đi vừa tung hứng, tung trái này lên thì cầm trái kia và ngược lại :v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )