Một thanh thép ban đầu ở nhiệt độ 20°c . Khi ở 80°c có chiều dài là 5,0033m. Hệ số nở dài của thép là 11.10^-6.K^-1. Tìm chiều dài ban đầu của thép kh

Question

Một thanh thép ban đầu ở nhiệt độ 20°c . Khi ở 80°c có chiều dài là 5,0033m. Hệ số nở dài của thép là 11.10^-6.K^-1. Tìm chiều dài ban đầu của thép khi ở nhiệt độ 20°c

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-06T09:56:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:58:24+00:00

  Đáp án:

  \({l_0} = 5m\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \Delta l = l – {l_0} = {l_0}\alpha \Delta t\\
  5,0033 – {l_0} = {l_0}{.11.10^{ – 6}}.(80 – 20)\\
   \Rightarrow {l_0} = 5m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )