Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Đặt thấu kính cách tờ báo 2,5cm. Mắt đặt sau thấu kính sẽ nhìn thấy các dòng chữ: A. Ngược chiều, nhỏ hơn vật. B

Question

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Đặt thấu kính cách tờ báo 2,5cm. Mắt đặt sau thấu kính sẽ nhìn thấy các dòng chữ: A. Ngược chiều, nhỏ hơn vật. B. Ngược chiều, lớn hơn vật. C. Cùng chiều, lớn hơn vật. D. Cùng chiều, nhỏ hơn vật.

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-09T22:48:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:50:18+00:00

  Đáp án: C

  Giải thích:

  Ta có: $\left \{ {{f=5 cm} \atop {d=2,5 cm}} \right.$ `⇒ d < f`

  `⇒` Cùng chiều, lớn hơn vật.

  `⇒` Chọn C.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )