Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P=15W và hiệu điện thế làm việc là U=110V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U=110V. Cả ha

Question

Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất P=15W và hiệu điện thế làm việc là U=110V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức là U=110V. Cả hai được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là U=220V . Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là bao nhiêu?

in progress 0
Jade 3 ngày 2021-12-07T22:44:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:46:12+00:00

  Đáp án:

  15 W

  Giải thích các bước giải:

  Hai thiết bị điện được mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua mạch là:

  \(I = \frac{P}{U} = \frac{{15}}{{110}} = \frac{3}{{22}}\,\,\left( A \right)\)

  Công suất toàn mạch là:

  \(P’ = U’.I = 220.\frac{3}{{22}} = 30\,\,\left( {\text{W}} \right)\)

  Để đèn sáng bình thường, công suất của đèn:

  \({P_d} = P’ – P = 30 – 15 = 15\,\,\left( {\text{W}} \right)\)

  0
  2021-12-07T22:46:48+00:00

  Đáp án:

  2 thiết bị mắc nối tiếp nên sẽ có cùng cường độ dòng I,

  mà U định mức của 2 thiết bị bằng nhau =110 V

  => Công suất của 2 thiết bị bằng nhau = 15 W

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )