một thỏi chì có khối lượng 630 gam được đun nóng tới 270 độ c rồi thả vào m Kg nước ở 25 độ C làm cho nước nóng tới 45 độ C A,nhiệt độ thỏi chì khi câ

Question

một thỏi chì có khối lượng 630 gam được đun nóng tới 270 độ c rồi thả vào m Kg nước ở 25 độ C làm cho nước nóng tới 45 độ C
A,nhiệt độ thỏi chì khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu
B,tính nhiệt lượng toa ra của thỏi chì
C,tính khối lượng của nước
Cần gấp ạ mai thi rồi,cảm ơn trước mọi người

in progress 0
Natalia 2 giờ 2021-09-08T14:38:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:39:54+00:00

  Đáp án :

   t=45°C

  Qtoả=18427,5 J

  m=0,2kg

  Giải thích các bước giải :

   Nhiệt độ của thỏi chì  khi cân bằng nhiệt là 45°C

  Nhiệt lượng mà chì tỏa ra

  Qtoả=0,63.130.(270-45)=18427,5 J

  Gọi m(kg) là khối lượng của nước

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Qthu=m.4200.(45-25)=84000.m (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Qtoả=Qthu

  => 18427,5=84000.m

  => m=0,2 (kg)

  Vậy khối lượng của nước là 0,2kg

  0
  2021-09-08T14:40:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:A)45 do C

  doi 630g=0,63kg

   B  Qtoa=0,63.(270-45).130=18427,5j

  Qthu=m2.C(t-t2)

  Qthu=Qtoa=18427,5j

  suy ra:m2.C.(45-25)=18427,5

  m2.4200.20=18427,5

  m2=0,219375kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )