Một thỏi đồng có kl 400g ở nhiệt độ 85°c vào 1 ấm chứa 200g nước cùng ở nhiệt độ 25°c và nhiệt độ ấm nước nóng tăng lên 30°c a)nhiệt lượng của ấm thu

Question

Một thỏi đồng có kl 400g ở nhiệt độ 85°c vào 1 ấm chứa 200g nước cùng ở nhiệt độ 25°c và nhiệt độ ấm nước nóng tăng lên 30°c
a)nhiệt lượng của ấm thu vào
b)nhiệt lượng cần thiết để ấm tăng lên 1°c
Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.K
Nhiệt dung riêng của nc là 4200j/kg.K

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-09-16T18:34:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:35:42+00:00

  Đáp án:

   a, Q = 8360J

   b, Q’ = 1672J

  Giải thích các bước giải:

   a, Nhiệt lượng của ấm thu vào là:

  \[\begin{array}{l}
  Q = mc\left( {t – {t_{cb}}} \right) = 0,4.380.\left( {85 – 30} \right) = 8360J\\
   \Rightarrow Q’ = Q = 8360J
  \end{array}\]

  b, Theo tỉ lệ thức ta có:
  \[Q.\left( {30 – 25} \right) = 1.Q’ \Rightarrow Q = \frac{{8360}}{5} = 1672J\]

  0
  2021-09-16T18:35:43+00:00

  Đáp án:

   a. $Q_{thu} = 8360J$ 

   b. $Q_{thu-1} = 1672J$

  Giải thích các bước giải:

   a. Nhiệt lượng mà thỏi đồng toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{đồng}.c_{đồng}(85 – 30) = 0,4.380.55 = 8360J$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ nên nhiệt lượng ấm thu vào là: 

  $Q_{thu} = 8360J$ 

  b. Ấm cần nhiệt lượng $8360J$ để tăng thêm $30 – 25 = 5^0C$ nên nhiệt lượng cần thiết để ấm tăng thêm $1^0C$ là: 

  $Q_{thu-1} = \frac{8360}{5} = 1672J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )