một thư viện có 6000 quyển sách cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20 % ( so với số sách của năm trước ) hỏi sau 2 năm thư viện đ

Question

một thư viện có 6000 quyển sách cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20 % ( so với số sách của năm trước ) hỏi sau 2 năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách

in progress 0
Clara 18 phút 2021-10-17T03:42:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:44:02+00:00

  `\text{Số sách của thư viện tăng sau 1 năm là:}`

  `\text{6000 × ( 100% + 20% ) = 7200( quyển sách )}`

  `\text{Số sách của thư viện tăng sau 2 năm là:}`

  `\text{7200 × ( 100% + 20% ) = 8640 ( quyển sách )}`

  0
  2021-10-17T03:44:38+00:00

  1 năm sau thư việt đó có số quyển sách là:

    6000 + (6000 x 20%) = 7200 (quyển)

  2 năm sau thư việt đó có số quyển sách là:

    7200 + (7200 x 20%) = 8640 (quyển)

          Đáp số:….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )