một thửa đất hình tam giác có c.cao 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì dt tăng thêm bao nhiêu mét?

Question

một thửa đất hình tam giác có c.cao 10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì dt tăng thêm bao nhiêu mét?

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-06T17:21:38+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:23:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nếu kéo dài đáy thêm 4m thì dt tăng thêm:

  (a x h ) :2

  = (4 x 10) : 2 = 20m²

  0
  2021-09-06T17:23:21+00:00

  Gọi cạnh đáy là a (m)(a>0)

  Diện tích ban đầu của thửa đất là: 1/2 x 10 x a= 5x a (m²) (1)

  Nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích mới là: 1/2 x 10 x (a+4)= 5 x (a+4)= 5xa+ 20 (m²) (2)

  Từ (1) và (2) => Diện tích tăng thêm 20m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )