Một thửa ruộng hình bình hành co tổng đáy và chiều cao bằng 45m . Cạnh đáy bằng 3 phan 2 chiều cao A. tính diện tích của thửa ruộng B. người

Question

Một thửa ruộng hình bình hành co tổng đáy và chiều cao bằng 45m . Cạnh đáy bằng 3 phan 2 chiều cao
A. tính diện tích của thửa ruộng
B. người ta sử dụng 2 phan 3 diện tích thửa ruộng để đào ao .Tính diện tích đất đào ao

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-20T18:19:22+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:20:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tổng độ dài hai đáy:

        ( 356 + 6 ) : 2 = 181 ( m )

  Chiều cao thửa ruộng:

         356 – 181 = 175 ( m )

  Diện tích thửa ruộng:

         181 × 175 : 2 = 15 837,5 ( m² )

                              Đáp án: 15 837,5 m².

  0
  2021-09-20T18:21:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo bài toán ta có sơ đồ tóm tắt

  Chiều cao /-/-/

  Cạnh đáy /-/-/-/    45m 

  Theo sơ đồ, chiều cao là: 

  45 : ( 2+3 ) x 2 = 18 (m)

  Cạnh đáy thửa ruộng là:

   45 : ( 2+3 ) x 3 = 27 (m)

  Diện tích thửa ruộng là: 

  27 x 45 = 1215 (m²)

  Diện tích đào ao là:

  1215 x $\frac{2}{3}$ = 810 (m²)

  Đáp số: 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )