Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192 m chiều rộng 75 m trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 80 kg thóc như vậy cả từ thửa ruộng đó được

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 192 m chiều rộng 75 m trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 80 kg thóc như vậy cả từ thửa ruộng đó được bao nhiêu tại sao

in progress 0
Alaia 17 phút 2021-09-07T10:13:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:14:56+00:00

      Diện tích thửa ruộng đó là :

         192 x 75 = 14400 ( m² )

     Thu hoạch được số thóc trên thửa ruộng đó là :

        14400 : 100 x 80 = 11520 ( kg )

                                  Đáp số : 11520 kg

  0
  2021-09-07T10:15:02+00:00

  $#Dino$

  Số thóc thửa ruộng thu được là:

     `(192xx75):100xx80=11520(kg)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )