Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó. Bài 14. Một thử

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng đó.
Bài 14. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng chiều dài Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu hoạch 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bài 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 5m2 vườn đó người ta thu hoạch được 15kg cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam cà chua?

in progress 0
Arya 4 tháng 2021-08-11T11:02:04+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:03:37+00:00

  Bài 13:

  Chiều rộng thửa ruộng là:

  `60 × 3/5 = 36 (m)`

  Chu vi thửa ruộng là:

  `(60 + 36) × 2 = 192 (m)`

  Diện tích thửa ruộng là:

  `60 × 36 = 2160 (m²)`

  ĐS: `192 m ; 2160 m²`

  Bài 14:

  Chiều rộng thửa ruộng là:

  `60 × 2/3 = 40 (m)`

  Diện tích thửa ruộng là:

  `60 × 40 = 2400 (m²)`

  Thu hoạch được là

  `2400 : 100 × 50 = 1200 (kg)`

  Đổi: `1200` kg = `12` tạ

  ĐS: `12` tạ

  Bài 15:

  Chiều rộng mảnh vườn là:

  `18 × 2/3 = 12 (m)`

  Diện tích thửa ruộng là:

  `18 × 12 = 216 (m²)`

  Trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được là:

  `216 : 5 × 15 = 648 (kg)`

  ĐS: `648 kg`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )