Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m.Biết diện tích thửa ruộng là 16m² .Tính các kích thước của thửa ruộng đó

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m.Biết diện tích thửa ruộng là 16m² .Tính các kích thước của thửa ruộng đó

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-11T18:53:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:55:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi chiều dài thửa ruộng  hình chữ nhật là x    (đk: m, x>6)

  thì chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là x-6  

  vì diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bằng 16$m^{2}$  nên ta có pt:

          x(x-6)= 16

  ⇔ x² -6x-16=0

  Δ phẩy = (-3)² – 1. (-16) = 25

  √Δ phẩy = 5

  pt có 2 nghiệm phân biệt :

  x1=$\frac{- b phẩy + căn đenta phẩy }{a}$ =$\frac{3+5}{1}$ =8 (TMĐK)

  x2=$\frac{-b phẩy – căn đen ta phẩy}{a}$ = $\frac{3-5}{1}$ = -2   (loại)

  vậy chiều dài thửa ruộng  hình chữ nhật là 8m

  thì chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là 8-6=2m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )