Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó.

in progress 0
Samantha 3 tuần 2021-11-21T04:46:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:48:03+00:00

  Đáp án:

    Chiều dài của thửa ruộng đó là

       `9×3=27(m)`

    Chu vi của thửa ruộng đó là:

      `(9+27)×2=72(m)`

              Đáp số: `72m`

  xin hay nhất cho nhóm

  0
  2021-11-21T04:48:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài thửa ruộng là

  `9×3=27 (m)`

  Chu vi thửa ruộng là

  `(27+9)×2=72 (m)`

  Đáp số `72m`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )