Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiều rộng kém chiều dài 47m.Tính diện tích của thửa ruộng.

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiều rộng kém chiều dài 47m.Tính diện tích của thửa ruộng.

in progress 0
Alaia 22 phút 2021-09-20T09:33:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:34:33+00:00

  chiều dài thửa ruộng là

   nửa chu vi thửa ruộng là

  530:2=265(m)

  chiều rộng của thửa ruộng là

  (265-47):2=109(m)

  chiều dài thửa ruộng là

  265-109=156(m)

  diện tích thửa ruộng là

  109×156=17004(m vuông)

  0
  2021-09-20T09:34:54+00:00

  Đáp số:

  $17004 m^2$

  Nửa chu vi của thửa ruộng là:

      $530 : 2 = 265$ (m)

  Chiều rộng thửa ruộng là:

  $(265 – 47) : 2 = 109$ (m)

  Chiều dài thửa ruộng là:

  $265 – 109 = 156$ (m)

  Diện tích thửa ruộng là:

  $156 \times 109 = 17004$  ($m^2$)

  Đáp số: $17004 m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )