Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m .Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 300 m .Tính diện tích của thửa ruộng biết rằng nếu chiều dài giảm đi 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng vẫn không thay đổi.
Giup mình với! Ai làm nhanh nhất mình cho 5 sao và 1 câu TLHN

in progress 0
Eden 1 năm 2021-10-04T02:04:59+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T02:06:14+00:00

  Gọi chiều dài của thửa ruộng là $x$ (m) (0 < $x$ < 150)

         chiều rộng của thửa ruộng là $y$ (m) (0 < $y$ < $x$ < 150)

  Nửa chu vi thửa ruộng là $300:2=150$m nên ta có phương trình: 

  $x+y=150$ (1)

  Chiều dài giảm đi 3 lần là: $\dfrac{x}{3}$ (m)

  Chiều rộng tăng 2 lần là: $2y$ (m)

  ⇒ Chu vi thửa ruộng không thay đổi nên ta có phương trình:

  $2(\dfrac{x}{3}+2y)=300$

  $⇔\dfrac{x}{3}+2y=150$ (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}x+y=150\\\dfrac{x}{3}+2y=150\end{cases}$

  $⇔\begin{cases}x=90\\y=60\end{cases}$

  Với $x=90;y=60$ thỏa mãn điều kiện của ẩn.

  Diện tích của thửa ruộng là:

  $90.60=5400$ (m²)

  Vậy diện tích của thửa ruộng là 5400 m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )