một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 500m . Chiều dài hơn chiều rộng là 50m . a)diện tích thửa ruộng đó là bao nhiêu ha. b) Người ta cấy lúa trê

Question

một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 500m . Chiều dài hơn chiều rộng là 50m .
a)diện tích thửa ruộng đó là bao nhiêu ha.
b) Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó , biết rằng cứ 100m ² thì thu hoạch được 60kg thóc .Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.

in progress 0
Valentina 14 phút 2021-10-15T11:57:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T11:58:45+00:00

  Đáp án + Giải thích:

    `#Haya`

                       Bài giải.

  a) Nửa chu vi thửa ruộng là:

    500 : 2 = 250 ( m )

  Chiều dài của thửa ruộng là:

     ( 250 + 50 ) : 2 = 150 ( m )

  Chiều rộng của thửa ruộng là:

    ( 250 – 50 ) : 2 = 100 ( m )

  Diện tích của thửa ruộng đó là:

    150 x 100 = 15000 ( `m^2`)

     Đổi: 1500`m^2` = 1,5ha

  b) Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:

       ( 15000 : 100 ) × 60 = 9000 ( kg )

     Đổi: 9000kg = 90 tạ

                             Đáp số: a)  1,5ha

                                           b)  90 tạ thóc.

                                    

   

  0
  2021-10-15T11:59:37+00:00

  Đáp án:

  a,Nửa chu vi thửa ruộng là: 500:2=250(m)

  Chiều dài của thửa ruộng là : (250+50):2=150m

  Chiều rộng của thửa ruộng là: (250-50):2=100m

  Diện tích của thửa ruộng là: 150×100=15000m²=1,5ha

  b, thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là

       15000:100*60=9000(kg)=90 tạ

             đ/s: a, 1,5ha

                     b, 90 tạ

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )