Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 0,6 ha . Trung bình cứ 0,1 ha thu hoạch được 55 kg thóc . Tính số tấn thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó .

Question

Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 0,6 ha . Trung bình cứ 0,1 ha thu hoạch được 55 kg thóc . Tính số tấn thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó .

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-09T04:37:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:38:58+00:00

  Đáp án: giải:

  0,6 ha gấp 0,1 ha số lần là:

  0,6 : 0,1 = 6 (lần)

  thu hoạch được số kg thóc là:

  55 × 6 = 330 (kg)

  Đổi 330 kg = 0,033 tấn

  Đ/S : 0,033 tấn

  0
  2021-09-09T04:39:17+00:00

  Đáp án: 0,6 ha thu hoạch được:

  55 x 6 = 330 (kg)

  330 kg = 0,33 tấn

  Đáp số : 0,33 (tấn)

  Giải thích các bước giải: Có thể đổi ra tấn trước khi nhân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )