Một thửa ruộng hình tam giác có: diện tích bằng 694,4m² . Nếu mở rộng đáy Thêm 4m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 49,6m². Tính độ dài đáy. Giải gi

Question

Một thửa ruộng hình tam giác có: diện tích bằng 694,4m² . Nếu mở rộng đáy Thêm 4m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 49,6m². Tính độ dài đáy. Giải giúp em bài náy ạ em cần gấp

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-05T03:06:46+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:08:03+00:00

  @ngocninh2009

  #Zack

  bài làm

  Chiều cao thửa ruộng là :
  `49,6 × 2 : 4 = 24,8 (m)`
  Đáy thửa ruộng ban đầu là :
  `694,4 × 2 : 24,8 = 56 (m)`
  Đáp số : `56m`

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-10-05T03:08:38+00:00

  Chiều cao thửa ruộng là :

  49,6 × 2 ÷ 4 = 24,8 (m)

  Đáy thửa ruộng ban đầu là :

  694,4 × 2 ÷ 24.8 = 56 (m)

  Đáp số : 56m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )