Một thửa ruộng hình thang có 20% tổng độ dài của hai đáy bằng 30 m; chiều cao bằng 40 m. a) Tính diện tích thửa ruộng đó. b) Người ta trồng lúa trên

Question

Một thửa ruộng hình thang có 20% tổng độ dài của hai đáy bằng 30 m; chiều cao bằng 40 m.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-08-03T23:06:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:08:04+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)

  Tổng độ dài hai đáy thửa ruộng là:

       `30xx100:20=150(m)`

  Diện tích thửa ruộng là:

       `150xx40:2=3000(m^2)`

  b)

  Số kg thóc thu hoạch được là:

       `3000:100xx60=1800(kg)`

            Đáp số: `a)3000m^2`

                         : `b)1800kg`

   

  0
  2021-08-03T23:08:48+00:00

  Độ dài 2 đáy của thửa ruộng là: 

  `30 : 20 × 100 = 150 (m)`

  a) Diện tích thửa ruộng là: 

  `150 × 40 : 2 = 3000 (m^2)`

  b) 3000m^2 gấp 100m^2 số lần là: 

  `3000 : 100 = 30` (lần)

  Số kg thóc thu hoạch được là: 

  `60 × 30 = 1800 (kg)`

  Đáp số: `a) 3000m^2`

                 `b) 1800kg`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )