Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như sau đáy bé: 120m; đáy lớn: 150m; chiều cao: 90m. Hỏi diện tích nửa thửa ruộng bằng bao nhiêu mét vuông

Question

Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như sau đáy bé: 120m; đáy lớn: 150m; chiều cao: 90m. Hỏi diện tích nửa thửa ruộng bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta?

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-11-19T20:09:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:11:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    Diện tích thửa ruộng hình thang là :

          (120 + 150) : 2  x 90 = 12150 (m²)

   Diện tích nửa thửa ruộng hình thang là :

       12150 : 2 = 6075 (m²)

          6075 m² = 0,6075 héc-ta

                  Đáp số : 6075 m²

                                0,6075 héc-ta

  0
  2021-11-19T20:11:28+00:00

  Diện tích thửa ruộng hình thang là:

  (150 + 120) × 90 ÷ 2 = 12150 (m²)

                                     = 121,5 ha

  Đáp số: 12150 m²

                121,5 ha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )