Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26 m,đáy lớn hơn đáy bé 8 m,dạy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cu 1000m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng do

Question

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26 m,đáy lớn hơn đáy bé 8 m,dạy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cu 1000m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng do thu hoach duoc bao nhieu ta thoc

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-21T03:59:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:00:15+00:00

  Đáp án: Bài giải

  Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

  26 + 8 = 34 (m)

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

  26 – 6 = 20 (m)

  Diện tích thửa ruộng hình thang là :

  (

  34

  +

  26

  )

  ×

  20

  2

  =

  600

  (

  m

  2

  )

  600m2 gấp 6 lần 100m2

  Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó :

  6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

  Đáp số : 423kg

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-21T04:00:38+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  đáy lớn thửa ruộng là:

  26 + 8 = 34 (m)

  chiều cao thửa ruộng là:

  26 – 6 = 20 (m)

  diện tích thửa ruộng là:

  (34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

  số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

  600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )