Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 15,6 m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 6m nửa thì diện tích tăng thêm 25,8 m.Tính di

Question

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 15,6 m và đáy bé bằng 2/3 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 6m nửa thì diện tích tăng thêm 25,8 m.Tính diện tích thửa ruộng hình thang lúc ban đầu?

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-09-12T23:35:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:37:10+00:00

  Trả lời :

  Đáy lớn của hình thang là: 

  15,6:2/3=23,4(m)

  Chiều cao của hình thang là:

  25,8×2:6= 8,6(m)

  Diện tích mảnh đất ban đầu là:

  (23,4+15,6)x8,6:2= 167,7(m2)

  Đáp số: 167,7m2

  Chúc bạn hok tốt nhé………….cho mik 5 vote cảm ơn và ctlhn nhé bn ạ

                                      1

   

  0
  2021-09-12T23:37:47+00:00

  Đáy lớn của hình thang ban đầu là: 

  15,6:2/3=23,4(m)

  Chiều cao của hình thang là:

  25,8×2:6= 8,6(m)

  Diện tích mảnh đất ban đầu là:

  (23,4+15,6)x8,6:2= 167,7(m2)

  Đáp số: 167,7m2

  \HỌC TỐT~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )