Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 780 mét vông . Chiều cao bằng 30m , đáy bé bằng 3 phần 5 đáy lớn . Tính độ dài mỗi đáy

Question

Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 780 mét vông . Chiều cao bằng 30m , đáy bé bằng 3 phần 5 đáy lớn . Tính độ dài mỗi đáy

in progress 0
Everleigh 5 tháng 2021-07-20T22:49:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:50:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng chiều dài 2 đáy là

        780×2÷30=52 (m)

  đáy bé hình thang là

     52×3÷5=31.2(m)

  Đáy lớn hình thang là:

     52-31.2=20.8 (m)

    Đáp số: Đáy dài : 31.2 m

                  Đáy bé :20.8 m

  0
  2021-07-20T22:51:09+00:00

  Tổng đáy lớn và đáy bé là:

        780 × 2 : 30 = 52 ( m)

  Tổng số phần bằng nhau là: 

       3 + 5 = 8 phần

  Đáy lớn là:

       52 : 8 × 5 = 32,5 ( m)

  Đáy bé là:

        52 – 32,5 = 19,5 ( m)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )