Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 120 m và 9 m chiều cao trung bình cộng của hai đáy Tính diện tích thửa ruộng đó

Question

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 120 m và 9 m chiều cao trung bình cộng của hai đáy Tính diện tích thửa ruộng đó

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-05T00:37:30+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:38:33+00:00

  Chiều cao thửa ruộng là : ( 120 + 9 ) : 2 = 64,5 m

  Diện tích thửa ruộng là : ( 120 + 9 ) x 64,5 : 2 =3870 m²

  Đ/S : 3870 m²

   

  0
  2021-08-05T00:39:11+00:00

  Chiều cao thửa ruộng là: 
  `( 120 + 90 )/2 = 105 m`
  Diện tích thửa ruộng là: 
  `(( 120 + 90 ) × 105)/2 =11025 m^2`
  Đáp số: `11025 m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )