Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 36m và 28m, chiều cao của thửa ruộng bằng trung bình cộng hai đáy. Trên thửa ruộng đó cứ 10m2

Question

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 36m và 28m, chiều cao của thửa ruộng bằng trung bình cộng hai đáy. Trên thửa ruộng đó cứ 10m2 người ta thu hoạch được 60kg ngô. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô?

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-09-07T09:26:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:27:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Giải}$

  $\text{Chiều cao của thửa ruộng đó là : }$

  $\text{(36 + 28) : 2 = 32 (m) }$

  $\text{Diện tích của thửa ruộng đó là : }$

  $\text{(36 + 28) x 32 : 2 = 1024 (m²)}$

  $\text{Số ki – lô – gam ngô thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :}$

  $\text{1024 : 10 x 60 = 6144 (kg) = 6,144 tấn }$

  $\text{Đáp số: 6,144 tấn }$

  0
  2021-09-07T09:28:02+00:00

  Đáp án:

  \(\text{6,144 tấn}\)

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao thửa ruộng là:

     \((36+28):2=32\ (m)\)

  Diện tích thửa ruộng là:

     \((36+28)\times 32:2=1024\ (m^{2})\)

  Trên thửa ruộng đó người ta thu được số tấn ngô là:

      \((1024:10)\times 60=6144\ \text{(kg) = 6,144\ (tấn)}\)

                 Đáp số: \(\text{6,144 tấn}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )