Một thửa ruộng hình thang có tổng 2 đáy 95.6m chiều cak 15.6m tính diện tích

Question

Một thửa ruộng hình thang có tổng 2 đáy 95.6m chiều cak 15.6m tính diện tích

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-22T23:53:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:54:33+00:00

  Đáp án:

  745,68 m2

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :

                   95,6 x 15,6 : 2 = 745,68 ( m2 )

                                    Đ/s : 745,68 m2

  0
  2021-10-22T23:54:44+00:00

                                                                   Giải :

                                  $\text { Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :}$

                                         $95,6 × 15,6 ÷ 2 = 745,68$ ( $m^{2}$ )

                                                   Đáp số : $745,68$  $m^{2}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )