Một thửa ruộng hình thang có tổng số đo hai đáy là 140 m, chiều cao bằng 4/7 tổng số đo hai đáy . A) tính diện tích thửa đất B)người ta dùng 20% diện

Question

Một thửa ruộng hình thang có tổng số đo hai đáy là 140 m, chiều cao bằng 4/7 tổng số đo hai đáy .
A) tính diện tích thửa đất
B)người ta dùng 20% diện tích thửa đất đào hồ chứa nước tưới, phần diện tích đất còn lại để trồng bơ . hỏi diện tích đất đầu hồ chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích trồng bơ

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-10-02T20:25:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:26:25+00:00

  Chiều cao hình thang là:

               140*4/7=89(m)

  Diện tích mảnh vườn là

               140:2*80=5600(m2)

  Diện tích thửa đất đào hố là

                5600*20%=1120(m2)

  Diện tích trồng bơ là

                5600-1120=4480(m2)

  Diện tích đào hố chiếm số phần trăm diện tích trồng bơ là

                1120*100/4480=25%

   

  1
  2021-10-02T20:26:34+00:00

                                       Bài giải

  Chiều cao của thửa đất đó là:

      140×$\frac{4}{7}$ = 80 (m)

  a) Diện tích thửa đất đó là:

        80×(140:2) = 5600 (m²)

  b) Diện tích thửa đất đào hồ chứ nước tưới là:

        5600×20% = 1120 (m²)

  Diện tích thửa đất trồng bơ là:

       5600 – 1120 = 4480 (m²)

  Diện tích đất đào hồ chiếm số phần trăm diện tích trồng bơ là:

      1120:4480 = 0,25 = 25%

                     Đáp số: a) 5600 m²

                                  b) 25%.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )