một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36M diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96 m. A. Tính chi

Question

một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36M diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96 m.
A. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang
B. Biết hiệu của hai đáy là 10 m tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-11-03T11:59:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:00:24+00:00

  Tổng 2 đáy là

  36×2=72(m)

  Diện tích hình thang là

  (96:4)x(96:4)=576(m²)

  a,Chiều cao là

  576×2:72=16(m)

  b,Đáy lớn là

  (72+10):2=41(m)

  Đáy bé là

  72-41=31(m)

  Đ/S:a,16 m

  b,ĐL:41 m

  ĐB:31 m

  cho mình hay nhất nha

   

  0
  2021-11-03T12:00:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Cạnh của mảnh đất hình vuông là :

           96 : 4 = 24 (m)

       Diện tích mảnh đất hình vuông cũng là diện tích thửa ruộng hình thang là :

           24 x 24 = 576 (m²) 

      Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

           576 : 36 = 16 (m)

   b) Tổng của đáy lớn và đáy bé là :

          36 x 2 = 72 (m)

      Đáy bé thửa ruộng hình thang là :

          (72 – 10) : 2 = 31(m)

    Đáy lớn thửa ruộng hình thang là :

       72 – 31 = 41 (m)

            Đáp số : a) 16m

                          b) Đáy bé : 31 m

                              Đáy lớn : 41 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )