Một thùng dầu có 240l,lần thứ nhất lấy ra 2/3 số dầu, lần thứ hai lấy ra1/4 số dầu còn lại, hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Question

Một thùng dầu có 240l,lần thứ nhất lấy ra 2/3 số dầu, lần thứ hai lấy ra1/4 số dầu còn lại, hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-18T13:35:31+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:37:01+00:00

  Đáp án:

  60 l dầu

  Giải thích các bước giải:

  lần thứ nhất lấy ra số dầu là

  240×2/3=160(l dầu)

  lần thứ hai lấy ra số dầu là

  (240-160)×1/4=20(l dầu)

  trong thùng còn số lít dầu là

  (240-160)-20=60(l dầu)

  đáp số : 60 l dầu

  0
  2021-09-18T13:37:30+00:00

  Đáp án:

    60l dầu

  Giải thích các bước giải:

   

  Lần 1 lấy ra số lít dầu là:

  240×$\frac{2}{3}$ =160 (l)

  Lần 2 lấy ra số dầu là:

  (240-160)×$\frac{1}{4}$ = 20 (l)

  Trong thùng còn lại số dầu là:

   240-160-20 =60(l)

  Vậy trong thùng còn lại 60l dầu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )