Một thùng đựng 100 lít nước ở 0°C. Khi tăng nhiệt độ từ 0°C đến 60°C thì một lít nước nở thêm 0.027 dm3 .hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi

Question

Một thùng đựng 100 lít nước ở 0°C. Khi tăng nhiệt độ từ 0°C đến 60°C thì một lít nước nở thêm 0.027 dm3 .hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ của nước lên đến 60°C
AI BIET GIUP EM VOI, HUA SE DANH GIA 5SAO Ạ

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-17T06:52:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:53:50+00:00

  Đáp án:

  102,7l

  Giải thích các bước giải:

  Khi tăng nhiệt độ từ 0°C đến 60°C thì 100 lít nước nở thêm: 100. 0,027 = 2,7 $d{m^3} = 2,7l$

  Thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ của nước lên đến 60°C:

  100+2,7=102,7l

  0
  2021-09-17T06:54:18+00:00

  Đáp án:

  Nước nở thêm khi tăng nhiệt độ từ 0°C đến 60°C thì 100 lít là :

          $\text{100 × 0,027 = 2,7 ( dm³ )}$

                 $\text{2,7 dm³ = 2,7l}$

  Thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ của nước lên đến 60°C là :

            $\text{100 + 2,7 = 102,7l}$

                  Đáp số : $\text{102,7l}$

                                – Chúc bạn học tốt –                                      

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )