Một thùng đựng 125 lít dầu, nếu lấy ra 3/5 số dầu ở thùng đó thì trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Question

Một thùng đựng 125 lít dầu, nếu lấy ra 3/5 số dầu ở thùng đó thì trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-18T13:53:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:55:12+00:00

  Đáp án:

  `50l` dầu

  Giải thích các bước giải:

  Số dầu được lấy đi là:
  `125xx3/5=75(l)`
  Số dầu còn lại là:
  `125-75=50(l)`
  Đáp số:`50l` dầu

  0
  2021-09-18T13:55:29+00:00

  Bài giải:

  Số lượng dầu đã lấy ra là:

  125×$\frac{3}{5}$=75 (lít)

  Trong thùng còn số lít dầu là:

  125-75=50 (lít)

  Đáp số: 50 lít dầu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )