Một thùng hàng có khối lượng 300kg được đặt trên sàn của thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng lên trên, không may dây tải bị đứt và thang máy

Question

Một thùng hàng có khối lượng 300kg được đặt trên sàn của thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng lên trên, không may dây tải bị đứt và thang máy rơi từ do (lấy g=9,8m/s^2). Áp lực của thùng hàng tác dụng lên sàn là?
Vẽ hình giải giúp mk

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-16T03:53:44+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T03:55:43+00:00

  `vec(N)+vec(P)=mvec(a)`

   Chiếu lên Oy:

  $N-P=-mg$

  `->`$N=P-mg=0(N)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )