Mot thung nuoc dung day nuoc can nang 27kg.neu do bot 2/5so nuoc thi thung nuoc chi con nang 17kg .hoi thung khong dung nuoc nang bao nhiêu kg

Question

Mot thung nuoc dung day nuoc can nang 27kg.neu do bot 2/5so nuoc thi thung nuoc chi con nang 17kg .hoi thung khong dung nuoc nang bao nhiêu kg

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-05T18:06:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:08:03+00:00

  Đáp án:

  2kg

  Giải thích các bước giải:

  2/5 số nước nặng số kg là

           27-17=10(kg)

  Số kg nước là

           10:2/5=25(kg)

  Thùng không có nước nặng số kg là

            27-25=2(kg)

                  Đáp số:2kg

  0
  2021-09-05T18:08:09+00:00

  Đáp án: $2 kg$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{2}{5}$ số nước nặng số kg là:

       $27-17=10(kg)$

  Số kg nước là:

       $10:\frac{2}{5}=25 (kg)$

  Thùng không có nước nặng số kg là:

       $27-25=2 (kg)$ 

            Đáp số: $2 kg$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )