một thùng nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 dm chiều rộng 3 dm chiều cao 4 dm tính thể tích hình hộp chữ nhật đó người ta dùng thùng lại điện múc

Question

một thùng nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 dm chiều rộng 3 dm chiều cao 4 dm tính thể tích hình hộp chữ nhật đó người ta dùng thùng lại điện múc nước đổ vào bể hình lập phương cạnh 1,5 m sau khi đủ 100 thùng thì được 90% thể tích của bể hỏi lúc đầu trong đó có bao nhiêu lít nước

in progress 0
Abigail 3 tuần 2021-11-24T17:34:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:35:36+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 

  Thể tích của thùng là

  Thể tích của 100 thùng là

  36×100=3600(dm3)

  Vậy thể tích nước lúc đầu là

  Đáp số: 

  #nocopy

  0
  2021-11-24T17:36:20+00:00

  Đổi: $1,5m = 15dm$

  Thể tích của thùng là

  $3 \times 3 \times 4 = 36(dm^3)$

  Thể tích của 100 thùng là

  $36 \times 100 = 3600(dm^3)$

  Vậy thể tích nước lúc đàu là

  $3600 : 90\% = 4000(dm^3) = 4000(l)$

  Đáp số: $4000(l)$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )