Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5dm. Tính diện tích tôn cần dùng để làm cái thùng

Question

Một thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5dm. Tính diện tích tôn cần dùng để làm cái thùng đó với đơn vị là mét khối (Thùng không có nắp) Bài giải

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-24T18:01:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T18:02:39+00:00

  Đổi $5$ dm $=0,5$ dm

  Chiều rộng của thùng tôn là:

           $1,2:2=0,6$ (m)

  Diện tích tôn làm thùng là:

           $(1,2+0,6)\times2\times0,5+1,2\times0,6=2,52$ ($m^{2}$ )

                       Đáp số: $2,52$ $m^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )