Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 32p , ngược dòng hết 48p . Hỏi 1 cụm bèo trôi từ A đến B trong bao lâu ? ( tỉ số )

Question

Một thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết 32p , ngược dòng hết 48p . Hỏi 1 cụm bèo trôi từ A đến B trong bao lâu ? ( tỉ số )

in progress 0
Gabriella 3 ngày 2021-10-17T04:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:37:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có tỉ số thời gian khi thuyền đi xuôi dòng và ngược dòng AB là $\frac{32}{48}$ = $\frac{2}{3}$ 

  Vì khi đi xuôi dòng, vận tốc thuyền tăng thêm bởi vận tốc dòng nước, khi đi ngược dòng thì thuyền bị cản chậm lại cũng bởi vận tốc dòng nước. Do vậy, vận tốc khi thuyền xuôi dòng luôn lớn hơn vận tốc thuyền ngược dòng là 2 lần vận tốc dòng nước.

  Vận tốc xuôi dòng là:

  $2 × 3 = 6$ ( lần vận tốc dòng nước )

  Vì vận tốc thuyền xuôi dòng gấp 6 lần vận tốc dòng nước chảy nên thời gian dòng nước chảy từ A đến B sẽ gấp 6 lần thời gian thuyền xuôi dòng từ A đến B. Thời gian cụm bèo trôi từ A đến B là

    $32 × 6 = 192$ ( phút ) = $3$ giờ $12$ phút.

                                                    

  0
  2021-10-17T04:38:04+00:00

  Đáp án:

  Trung bình mỗi giờ ca nô xuôi dòng được là :

        $\text{1 : 32 = $\dfrac{1}{32}$ ( quãng sông AB )}$

  Trung bình mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được là :

       $\text{1 : 48 = $\dfrac{1}{48}$ ( quãng sông AB )}$

  Vì hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng hai lần vận tốc dòng nước.

  Nên mỗi giờ cụm bèo trôi được là :

      $\text{( $\dfrac{1}{32}$ – $\dfrac{1}{48}$ ) : 2 = $\dfrac{1}{192}$ = 192 phút}$

                $\text{192 phút = 3 giờ 12 phút}$

                       Đáp số : $\text{3 giờ 12 phút}$

                                     – Chúc bạn học tốt –                                          

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )