Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất (n = (4)(3) ) dưới góc tới (i = (30^0) ). Góc khúc xạ có giá trị bằng:

Question

Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất (n = (4)(3) ) dưới góc tới (i = (30^0) ). Góc khúc xạ có giá trị bằng:

in progress 0
Ariana 18 phút 2021-09-19T02:24:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T02:25:55+00:00

  n1=1  , n2=4/3

  i=30

  Aps dụng đl khúc xạ ánh sáng ta có:

  n1. sini=n2. sinr

  1.sin 30=4/3. sin r

  –>r=22 độ

   

  0
  2021-09-19T02:26:16+00:00

  Đáp án:

   r= 22.02^0

  Giải thích các bước giải:

  n1*sini=n2*sinr

  ta có n1 = 1

  i=30^0

  n2=4/3

  thế vào ct

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )