Một tia sáng từ không khí tới gặp mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất 1,73, với góc tới i = 600. a. Tính góc lệch D của tia

Question

Một tia sáng từ không khí tới gặp mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất 1,73, với góc tới i = 600.
a. Tính góc lệch D của tia sáng ?
b. Ta có thể giảm D bằng cách thay đổi góc tới i được không ?

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-29T11:00:35+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:02:25+00:00

  Đáp án:

  a. D = 60 độ

  b. Không giảm D nhờ thay đổi i được. 

  Giải thích các bước giải:

  a. Góc lệch của tia sáng là:

  $\begin{array}{l}
  \sin i = n\sin r \Leftrightarrow \sin {60^o} = 1,73.\sin r \Rightarrow r = {30^o}\\
  A = r + r’ \Rightarrow r’ = A – r = {60^o} – {30^o} = {30^o}\\
  n\sin r’ = \sin i’ \Leftrightarrow 1,73\sin {30^o} = \sin i’ \Rightarrow i’ = {60^o}\\
  D = i + i’ – A = {60^o} + {60^o} – {60^o} = {60^o}
  \end{array}$

  b. Ta có góc lệch nhỏ nhất khi:

  ${D_{\min }} \Leftrightarrow r = r’ = \dfrac{A}{2} = \dfrac{{{{60}^o}}}{2} = {30^o} \Rightarrow i = {60^o} \Rightarrow {D_{\min }} = {60^o}$

  Vậy với góc tới i = 60 độ góc lệch đã đạt giá trị nhỏ nhất do đó khi thay đổi i thì góc lệch sẽ luôn tăng không thể giảm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )