một tổ 12 người đắp xong đoạn đường trong 6 ngày muốn đoạn đường xong đoạn trong 3 ngày thì tổ d0ó cần bao nhiêu người

Question

một tổ 12 người đắp xong đoạn đường trong 6 ngày muốn đoạn đường xong đoạn trong 3 ngày thì tổ d0ó cần bao nhiêu người

in progress 0
Eliza 21 phút 2021-09-28T06:57:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:58:34+00:00

  Do 12 người đắp xong đoạn đường trong vòng 6 ngày, nên một người để đắp xong đoạn đường cần số ngày là: $12\times6=72$ (ngày)

  Muốn đoạn đường đó xong trong 3 ngày cần số người là:

  $72:3=24$ (người)

  Đáp số: $24$ người.

  0
  2021-09-28T06:59:30+00:00

  Đáp án: 24 người

  Giải thích các bước giải:

  1 người đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là:12×6=72(ngày)

  Muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì cần số người là:72:3=24(người)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )