một tổ có 4 người làm được 45 sản phẩm. Nay tổ đó có thêm 8 người nữa thì làm được bao nhiêu sản phẩm

Question

một tổ có 4 người làm được 45 sản phẩm. Nay tổ đó có thêm 8 người nữa thì làm được bao nhiêu sản phẩm

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-18T22:30:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T22:32:04+00:00

  Em tham khảo

  giải

  Có thêm 8 người nữa thì tổng có số người là:

                  4 + 8 = 12 (người)

  12 người gấp 4 người số lần là:

      12 : 4 = 3 (lần)

  Vậy 8 người nữa thì làm được số sản phẩm là:

        45 x 3 = 135 (sản phẩm)

                 Đáp số: 135 sản phẩm

    #tamdan260908

  0
  2021-10-18T22:32:28+00:00

  Đáp án:

   135 sản phẩm

  Giải thích các bước giải:

  Số người sau khi thêm là:

    $4 + 8 = 12 (người)$

  12 người gấp 4 người số lần là:

    $12 : 4 = 3 (lần)$

   Nay tổ đó có 12 người thì làm được số sản phẩm là:

    $\text{45 × 3 = 135 (sản phẩm)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )