một tổ công nhân phải đào 300m đường. nếu số công nhân giảm 5 người thì số giờ làm việc tăng thêm 2 giờ . tính số công nhân của tổ

Question

một tổ công nhân phải đào 300m đường. nếu số công nhân giảm 5 người thì số giờ làm việc tăng thêm 2 giờ . tính số công nhân của tổ

in progress 0
Natalia 43 phút 2021-09-14T16:32:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T16:33:32+00:00

  Đáp án:

  Kham khảo 

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số công nhân tổ là x( người) Đk(x>5)

  Nếu số công nhân giảm 5 là:x-5

  Thoi gian công nhân là:$\frac{300}{x}$ 

  Thời gian công nhân khi giảm la:$\frac{300}{x-5}$ 

  theo đề bài ta có

  $\frac{300}{x-5}$ -$\frac{300}{x}$ =2

  Rút gọn được là:

  x²-5x-750=0

  ⇒$\left \{ {{x1=30} \atop {x2=-25}} (loại) \right.$

  Vậy số công nhân là 30 người

  0
  2021-09-14T16:33:57+00:00

  Đáp án:

   Số công nhân của tổ là 30 người

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số công nhân lúc đầu là x (người). 

  Đk: x > 5. 

  Số giờ làm việc là: $\frac{300}{x}h$ 

  Số giờ làm việc khi giảm 5 công nhân là: $\frac{300}{x – 5}h$. 

  Ta có pt: 

  $\frac{300}{x – 5} – \frac{300}{x} = 2$
  Giải pt ta được x = – 25 (loại) và x = 30. 

  Vậy số công nhân của tổ là 30 người.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )