một tổ hợp gồm 7 nam 4 nữ lấy ngẫu nhiên 4 bạn . tính xác suất để 4 bạn có cả nam và nữ

Question

một tổ hợp gồm 7 nam 4 nữ lấy ngẫu nhiên 4 bạn . tính xác suất để 4 bạn có cả nam và nữ

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-13T13:36:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:38:11+00:00

  Đáp án:49/55

   

  Giải thích các bước giải:

   (7C2.4C2+7C1.4C3+7C3.4C1)/11C4=49/55

  0
  2021-08-13T13:38:16+00:00

  Đáp án:

  \(
  P_A  = \frac{{49}}{{55}}
  \)

  Giải thích các bước giải:

  Tổng số nam và nữ là 11 bạn

   Không gian mẫu: \(
  \Omega  = C_{11}^4  = 330
  \)

  Gọi A là biến cố trong 4 bạn được chọn có cả nam và nữ

  =>\(
  \overline A 
  \)là biến cố trong 4 bạn được chọn hoặc chỉ có nữ hoặc chỉ có nam

  => \(
  \Omega _{\overline A }  = C_7^4  + C_4^4  = 36
  \)

  Vậy xác suất để biến cố A xảy ra là:

  \(
  P_A  = 1 – \frac{{\Omega _{\overline A } }}{\Omega } = 1 – \frac{{36}}{{330}} = \frac{{49}}{{55}}
  \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )