một tổ hợp gồm 7 nam 5 nữ lấy ngẫu nhiên 4 bạn . tính xác suất để 4 bạn có cả nam và nữ

Question

một tổ hợp gồm 7 nam 5 nữ lấy ngẫu nhiên 4 bạn . tính xác suất để 4 bạn có cả nam và nữ

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-08-13T13:26:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:28:14+00:00

  Đáp án:91/99

   

  Giải thích các bước giải:

   (7C2.5C2+7C1.5C3+7C3.5C1)/12C4=91/99

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )